نوامبر 30, 2022

دانلود جزوه فیزیولوژی (جلسه دوم)

فشاری که از طرف جدار بطن چپ قلب به خون وارد مي شود و این جریان خون فشاری بر دیواره رگ ها وارد مي کند که در اصطلاح فشار خون مي گویند. قلب، خون را به طور مداوم به داخل دو شریان عمده­ی بدن، به نام آئورت و شریان ششي پمپ ميکند تا مواد غذایي به اعضاء مختلف بدن برسد. از آنجا که پمپ کردن خون توسط قلب به داخل شریانها نبض­دار است، فشار خون شریاني بین دو سطح حداکثر و حداقل در نوسان است. سطح حداکثر یا سطح سیستولي در زمان انقباض قلب و سطح حداقل یا دیاستولي در زمان استراحت قلب به ­وجود مي ­آید

اندازه گیری فشار خون به دو صورت انجام مي­گیرد:
1 مستقیم (تهاجمي) : معمولا در مورد حیوانات این عمل صورت مي­گیرد.
.2غیرمستقیم (غیر تهاجمي:) به دو روش لمسي و سمعي صورت مي­گیرد.

برای دانلود جزوه این جلسه کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *