نوامبر 30, 2022

دانلود پاسخ تمرین های متلب

برنامه هایی که در ادامه به صورت m فایل قرار گرفته است. پاسخ تمرین های کلاس پردازش سیگنال های حیاتی می باشد. برای دانلود آن ...
Posted in حل تمرین, متلب, متلب پیشرفته (پردازش سیگنال)Leave a Comment on دانلود پاسخ تمرین های متلب

آشنایی و کار با دستگاه الکتروشوک

الکتروشوک یکی از تجهیزات حیاتی مرتبط به بخش های قلب و عروق بیمارستان و اورژانس می باشد که آشنایی با انواع مارک های متفوات دستگاه، ...
Posted in دانلود جزوهLeave a Comment on آشنایی و کار با دستگاه الکتروشوک