نوامبر 30, 2022

دانلود پاسخ تمرین های متلب

برنامه هایی که در ادامه به صورت m فایل قرار گرفته است. پاسخ تمرین های کلاس پردازش سیگنال های حیاتی می باشد. برای دانلود آن ...
Posted in حل تمرین, متلب, متلب پیشرفته (پردازش سیگنال)Leave a Comment on دانلود پاسخ تمرین های متلب

دانلود کتاب پردازش سیگنال اپنهایم به زبان فارسی

پردازش سیگنال های دیجیتال یکی از مباحث مهم درسی در رشته ی مهندسی پزشکی گرایش بایوالکتریک است که منبع اصلی آن کتاب اپن هایم می ...
Posted in حل تمرین, دانلود جزوه, متلب پیشرفته (پردازش سیگنال)Leave a Comment on دانلود کتاب پردازش سیگنال اپنهایم به زبان فارسی

پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون (تمرین)

یک شبکه ی عصبی پرسپترون با 5 نرون در هرلایه را مطابق با داده های ورودی در فایل data آموزش دهید و پاسخ را در ...
Posted in حل تمرین, متلبLeave a Comment on پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون (تمرین)

تابع نرمال سازی داده (تمرین)

تابعی بنوسید که بتواند داده ها درون شبکه ی عصبی پرسپترون در محدوده ی [1 -1] قرار دهد. دانلود پاسخ
Posted in حل تمرین, متلبLeave a Comment on تابع نرمال سازی داده (تمرین)

تابع محاسبه ی درجه حرارت (تمرین)

تابعی بنویسید که بتواند دمای دریافت کرده بر حسب سانتی گراد را به صورت کلوین و فارنهایت نمایش دهد. دانلود پاسخ تمرین
Posted in حل تمرین, متلبLeave a Comment on تابع محاسبه ی درجه حرارت (تمرین)

تابع ماکسیمم گیری(تمرین )

با استفاده از محیط نرم افزار متلب، برنامه ای بنویسید که پنج عدد را دریافت کند و بیشترین عدد را نمایش دهد. دانلود پاسخ سوال
Posted in حل تمرین, متلبLeave a Comment on تابع ماکسیمم گیری(تمرین )

تابع فاکتوریل در متلب (تمرین )

تابعی بنویسید که بتواند عدد n را در ورودی دریافت و فاکتوریل آن را در خروجی نمایش دهد. پاسخ تمرین فاکتوریل
Posted in حل تمرین, متلبLeave a Comment on تابع فاکتوریل در متلب (تمرین )