نوامبر 30, 2022

جزوه اصول و مبانی توانبخشی

دانلود جزوه مقدمه ای بر مبانی و تعاریف توانبخشی جهت آموزش مراقبین معلولان ،سالمندان و بیماران روانی مزمن
Posted in اصول توانبخشی, دانلود جزوه۱ دیدگاه برای جزوه اصول و مبانی توانبخشی

دانلود جزوه اصول توانبخشی (جلسه اول)

در جلسه ی اول کلاس اصول توانبخشی در خصوص انواع معلولیت ها و ناتوانی ها، زخم ها و جراحات و اهداف تخصص های توانبخشی در ...
Posted in اصول توانبخشی, دانلود جزوهLeave a Comment on دانلود جزوه اصول توانبخشی (جلسه اول)