نوامبر 30, 2022

طراحی تاسیسات

برای دانلود بخشی از جزوات پایان ترم کلاس طراحی تاسیسات از لینک های زیر استفاده کنید. آموزش نرم افزار کریر بخش اول آموزش نرم افزار ...
Posted in دانلود جزوه, طراحی تاسیساتLeave a Comment on طراحی تاسیسات

دانلود جزوه سیستم تهویه بیمارستان

از آنجایی که بیمارستان یکی از ساختمان هایی است که به شدت در معرض آلودگی قرار دارد، بحث تهویه در آن خصوصا در قسمت اورژانس ...
Posted in دانلود جزوه, طراحی تاسیساتLeave a Comment on دانلود جزوه سیستم تهویه بیمارستان

دانلود جزوه آموزش نرم افزار carrier hap

برای دانلود قسمت اول کلاس آموزشی طراحی سیستم های گرمایشی در نرم افزار کریر با تدریس خانم دکتر باقرصاد اینجا کلیک کنید.
Posted in آموزش نرم افزار کریر, دانلود جزوه, دسته‌بندی نشده, طراحی تاسیساتLeave a Comment on دانلود جزوه آموزش نرم افزار carrier hap

جزوه طراحی تجهیزات گرمایشی (جلسه دوم)

سیستم حرارتي گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعي (تابشي) سهم زیادي در فرآیند گرمایشي آن دارد، درمقایسه باسایر سیستمهاي حرارتي نه تنها ...
Posted in دانلود جزوه, دسته‌بندی نشده, طراحی تاسیساتLeave a Comment on جزوه طراحی تجهیزات گرمایشی (جلسه دوم)

جزوه طراحی تاسیسات با کمک نرم افزار (جلسه اول)

در تمامی سرفصل هایی که در این درس ارائه شده است، هدف آموزش چگونگی استفاده از نرم افزارهای متعدد برای بهره برداری مناسب از تمام ...
Posted in دانلود جزوه, طراحی تاسیساتLeave a Comment on جزوه طراحی تاسیسات با کمک نرم افزار (جلسه اول)